Faciliteter

Faciliteter:

Vi har plads og faciliteter til at kunne afholde de fleste arrangementer her på hundecentret.  Træningsarealer, hallen samt teorilokale og køkken udlejes. Sannes Hundecenter, Årupvej 65, 8722 Hedensted.  Tlf: 20 47 46 88  Mail: spilop@mail.dk